Cách kiếm và xây dựng Backlinks EDU chất lượng hoàn toàn miễn phí

Cách thức tìm kiếm và xây dựng backlink trên domain .edu, bất kể bạn gọi chúng là gì (EDU, edu, .edu, EDU TLDs), thì backlinks từ các website edu thường được xem như lớp kem béo ngậy của chiếc bánh SEO.

Xây dựng liên kết cho website edu có thể làm cho cả những người xây dựng liên kết dày dạn nhất cũng phải hài lòng hơn cả những gì họ từng cảm thấy trong lễ tốt nghiệp đại học của mình. Tuy nhiên, miêu tả thế này có vẻ hơi quá với những người không quen với sức mạnh của backlinks đến từ những website edu.

Cách tìm kiếm và xây dựng Backlinks EDU
Cách tìm kiếm và xây dựng Backlinks EDU

Tại sao backlinks của loại website này lại được săn đón và làm cách nào để những người mới bước chân vào xây dựng liên kết có thể tìm thấy cơ hội và xây dựng loại liên kết mạnh mẽ như này? Cùng tìm hiểu cách làm củ chungcuhanoivip.net để có những Baclink Edu chất lượng nhé:

Tham khảo chi tiết:

https://mywc.westminster-mo.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Service_Corps/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5f79fea8-8f64-4ecb-8cd5-97c53bd29e77&p=51

https://smkanderson.edu.my/adc/members/chungcuhanoivip/

https://lwccareers.lindsey.edu/profiles/2503612-59272310-72ad-4ba6-b8af-b6c5026f6ff7

http://beristain.udeo.edu.gt/user/diaochanoi24h/

https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/diaochanoi12h/

https://independent.academia.edu/diaochanoi24h 

http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/RjMillerRic

https://dtc.edu.np/members/chungcuhanoivip/

https://wou.edu.ng/members/diaochanoi24hgmail-com/

https://kc.columbiasc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/2022/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=b4f47570-c6aa-4834-a390-4da2910b61fa https://kc.columbiasc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/2022/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=b39cbec5-9e59-4496-9b27-1c7af70cd3f0

https://my.ciis.edu/ICS/Academics/TSD/TSD__6235/2010_20-TSD__6235-01/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=266b6d3b-1556-4f1f-af65-749d013611fe

https://vrip.unmsm.edu.pe/forum/profile/chungcuhanoivip/

https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user/4044

https://git.sicom.gov.co/chungcuhanoivip

https://webmaster.edu.do/profile/dinh.nam/

https://aula.sar.edu.co/perfil/chungcuhanoivip/dashboard/

https://www.egresadosudistrital.edu.co/virtualcourses/forums/users/diaochanoi24h

https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=chungcuhanoivip&qa_2=wall

https://seotot.edu.vn/members/chungcuhanoivip.9593/

https://hauionline.edu.vn/members/chungcuhanoivip.4279/

http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/135790

http://metadatace.cci.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/22228/chungcuhanoivip-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-m%E1%BB%9Bi-c%C3%A1c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chung-c%C6%B0-t%E1%BA%A1i-h%C3%A0-n%E1%BB%99i/post-26822#post-26822

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/30417271

https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=154590

https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=ae2f4f6c-379f-4178-b7f1-d86e07547281&p=3

https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=af7f2b7c-cf0c-4a88-95e2-8c72589a0dcd&p=1482

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=c540e318-1ea6-46ea-9cce-e8f3ee7d3fd8

https://rspcb.safety.fhwa.dot.gov/pageRedirect.aspx?RedirectedURL=https://chungcuhanoivip.net/

http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=102914&#post102914

http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=3231

http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=3233

https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=7314cc13-9b6f-4eb0-8bb5-13e68f71091f&p=1482

https://my.ciis.edu/ICS/Academics/TSD/TSD__6235/2010_20-TSD__6235-01/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=68a3ab65-5003-46b0-8496-a81944c71927

http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=5320

http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=7447

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=f08fdbc5-ffab-441a-b7c3-802917ce4a0c

https://kc.columbiasc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/2022/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=3c713fdd-4830-4024-930e-e33227dbb214

http://portal.abcnash.edu/forum/Threads.asp?ID=5923

http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=722

https://tiger.voorhees.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Campus_Actitvities/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=96037fe7-4dab-41f5-ae2a-9d324e671b48

https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=11041

https://my.ciu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Currently_Registered_Nonstandard_Students/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=c48cacb7-ba04-48d9-bbee-5dd88714e3dd https://my.ciu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Currently_Registered_Nonstandard_Students/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=1b184565-80e8-41d5-b269-14f25d84fc99

https://tcgschool.edu.in/members/diaochanoi24h/

http://www.celtras.uniport.edu.ng/author/ceodiaochanoi

https://mycampus.lourdes.edu/web/63033/readers-nook/-/message_boards/message/3048433

https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=9336

https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=9338

https://eickl.edu.my/wp/members/diaochanoi24hgmail-com/activity/

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/vi/web/diaochanoi2008/home/-/blogs/chungcuhanoivip-1

http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=12385

http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=12387

https://www.academia.edu/51979007/Chungcuhanoivip_Ph%C3%A2n_ph%E1%BB%91i_C%C3%A1c_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_chung_c%C6%B0_t%E1%BA%A1i_H%C3%A0_N%E1%BB%99i

http://beristain.udeo.edu.gt/user/thediamondpoint/

https://independent.academia.edu/PointDiamond

http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/ThediamondPoint

https://dtc.edu.np/members/thediamondpoint/

https://wou.edu.ng/members/thediamondpointphucdonggmail-com/

https://kc.columbiasc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/2022/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=847e7a6c-480c-481f-bb0d-51f8c8904c62

https://kc.columbiasc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/2022/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=dcdce2e7-3d99-49a9-84ec-6f5780d89ccb&p=59

https://my.ciis.edu/ICS/Academics/TSD/TSD__6235/2010_20-TSD__6235-01/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=266b6d3b-1556-4f1f-af65-749d013611fe

https://git.sicom.gov.co/Thediamondpoint

https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=chungcuhanoivip&qa_2=wall

https://seotot.edu.vn/members/thediamondpoint.9609/

https://hauionline.edu.vn/members/thediamondpoint.4296/

http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/135828

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/30417282

https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=154591

https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=ae2f4f6c-379f-4178-b7f1-d86e07547281&p=3

https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=af7f2b7c-cf0c-4a88-95e2-8c72589a0dcd&p=1482

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=c540e318-1ea6-46ea-9cce-e8f3ee7d3fd8

https://rspcb.safety.fhwa.dot.gov/pageRedirect.aspx?RedirectedURL=https://chungcuhanoivip.net/du-an-the-diamond-point-c14-phuc-dong/

http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=102912&#post102912

http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=3232

https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=7314cc13-9b6f-4eb0-8bb5-13e68f71091f&p=1483

http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=5321

http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=7446

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=6d8a95c8-175e-4ed2-9ad6-6cb7bf7e1f3f

https://kc.columbiasc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/2022/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=4511dba2-673f-4c1f-8e1e-616bdfbe2c1f

http://portal.abcnash.edu/forum/Threads.asp?ID=5924

https://tiger.voorhees.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Campus_Actitvities/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=96037fe7-4dab-41f5-ae2a-9d324e671b48

https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=11042

https://my.ciu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Currently_Registered_Nonstandard_Students/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=d8e899b7-fcd2-4be7-876b-f24dd2d62f68

https://tcgschool.edu.in/members/thediamondpoint/

https://mycampus.lourdes.edu/web/63033/readers-nook/-/message_boards/message/3048278

https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=9337

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/vi/web/diaochanoi2008/home/-/blogs/the-diamond-point

http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=12386&ContentTypeId=0x01001113F118A1BCA94F9B802A14829C5E9A

https://www.academia.edu/51978382/The_Diamond_Point_Phuc_%C4%90ong

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top